Sprawozdania z działalności

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Psarach za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Barbara Doruch | Autor: Małgorzata Sodolska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:52:38 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:56:07.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:52:38
Data modyfikacji: 2019-05-10 14:56:07
Autor: Małgorzata Sodolska
Opublikowane przez: Barbara Doruch