Informacja

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Psarach za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Autor: Barbara Doruch - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Psarach | Data wprowadzenia: 2022-05-06 11:43:27.
Data wprowadzenia: 2022-05-06 11:43:27
Autor: Barbara Doruch - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Psarach
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko