Sprawozdania majątkowe

Sprawozdanie majątkowe 2018

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Masanowie za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 16:20:03 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:23:21.
Sprawozdanie majątkowe 2019

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zamościu za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 18:35:53 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:17:26.
Sprawozdanie majątkowe 2020

NA PODSTAWIE § 34 UST. 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT DLA BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ.U.2020.342) INFORMUJEMY, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMOŚCIU ZA 2020 R. OPUBLIKOWANE JEST NA STRONIE JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. GMINNEGO ZAKŁADU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SIEROSZEWICACH: WWW.JO.SIEROSZEWICE.PL

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 16:16:21 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:17:26.
Sprawozdanie majątkowe 2021

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zamościu za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 20:46:38 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:17:26.
Sprawozdanie majątkowe 2022

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zamościu za 2022 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2023-04-24 20:58:38 | Data modyfikacji: 2023-04-24 21:02:23.
Data wprowadzenia: 2023-04-24 20:58:38
Data modyfikacji: 2023-04-24 21:02:23
Opublikowane przez: Janina Siudzińska