jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Szkoła Podstawowa w Zamościu strona główna 

Sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności 2018

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Masanowie za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 16:27:42.
Sprawozdanie z działalności 2019

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zamościu za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 18:30:05 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:28:04.
Sprawozdanie z działalności 2020

NA PODSTAWIE § 34 UST. 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT DLA BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ.U.2020.342) INFORMUJEMY, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMOŚCIU ZA 2020 R. OPUBLIKOWANE JEST NA STRONIE JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. GMINNEGO ZAKŁADU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SIEROSZEWICACH: WWW.JO.SIEROSZEWICE.PL

 

Opublikowane przez: Janina Siudzińska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 16:18:41 | Data modyfikacji: 2020-05-08 16:28:04.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Akty Prawne .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Ochrona danych osobowych .  Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Zamościu .  Raport GUS .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2021-05-07 16:18:41
Opublikowane przez: Janina Siudzińska

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl